Sách Phật Giáo

Kinh Sách Thiền Bài viết

Hỏi đáp về thiền Vipassana với thiền sư Kim Triệu

Hòa thượng Thiền sư Kim Triệu đã dành gần một thế kỷ cống hiến cho Chánh Pháp. Ngoài trí tuệ sắc bén được mài giũa qua nhiều thập niên nghiên cứu và thực hành thiền, cũng như quá trình học tập trực tiếp từ các thiền sư lỗi lạc của thế giới như các Ngài […]

Ba loại phước

1 – Phước Vật: Là sự chia sẻ vật chất cho người khác theo khả năng. Phước vật mà cao nhất là nhắm đến đối tượng tập thể, đặc biệt là tứ phương tăng. Cúng ít hay nhiều không quan trọng bằng việc nghĩ đến tăng chúng mười phương sẽ sử dụng nó. Làm gì […]

Bậc thiện trí vượt ngoài hệ lụy

Bậc thiện trí thức phải là người: Phân biệt được lẽ phải, lẽ trái. Biết cúng dường, làm phước (bố thí). Hiểu rõ nguyên nhân phát sanh điều lợi lạc và nguyên nhân phát sanh điều tai hại. Hơn nữa, bậc trí thức còn thực hành theo bốn điều lợi ích khác là: Siêng năng […]

Chọn phương pháp thiền phù hợp

Sau đây là danh sách các vị Thiền sư đương đại và những gì các Ngài giảng dạy vẫn còn đang lưu truyền đến chúng ta ngày nay, các vị hiện nay không còn sống nhưng thế hệ đệ tử của các Ngài đã trưởng thành và chúng ta có thể theo học tại nhiều […]

Biết Phật pháp mà không thể an lạc rõ ràng cái biết đó có vấn đề

Đời sống chỉ là những chọn lựa. Chúng ta có thể mất cả 30 ngày trong một tháng cho những tục sự như chuyện nhà, chuyện làm ăn hay xã hội. Chúng ta cũng có thể dành thời giờ cho những công phu tu tập để cứu mình ra khỏi biển khổ. Có một chuyện […]

Thánh Nữ Yasodharā

Câu nói nổi tiếng Thánh Nữ Yasodharā trước giờ phút cuối cùng viên tịch : “Bạch Thế Tôn, con giữ gìn giới hạnh, lánh xa ác hạnh, con hy sinh ngay cả mạng sống, mục đích cũng chỉ vì tâm nguyện của Ngài”. Ngày cuối cùng Thánh Ni Bhaddakaccānā (Thánh Nữ Yasodharā (hoàng hậu Da […]

Hiểu khổ

Khổ là vấn đề rất sâu xa, khó hiểu, cần phải có trí tuệ là trí tu mới hy vọng thực chứng chân lý về khổ này. Khổ thân và khổ tâm liên quan đến cảm thọ gọi là khổ ưu. Theo thường tình, người ta thích thú, hài lòng với cảm thọ lạc hỷ […]

Bồ tát Metteyya (Di Lặc)

Cách đây 80 a tăng kỳ về trước, Bồ Tát Metteyya (Di Lặc) đã biết thế nào là Tứ Đế, là Duyên Khởi, là 37 pháp Bồ Đề. Nhưng mà vì lòng đại bi ngài muốn ở lại lâu lâu một chút để trở thành một vị Chánh Đẳng Chánh Giác tế độ chúng sanh […]

Đố kị và bỏn xẻn

Đố kị và bỏn xẻn là 2 tâm sở thuộc nhóm sân phần. Sân là bất mãn với cảnh. Sở dĩ có sân là vì không như lòng tham mong muốn (cụ thể là dục ái). Nhóm sân phần bao gồm 4 tâm sở: sân, tật (tật đó, đố kị, ganh tị), lận (bỏn xẻn) […]

Làm thế nào để giác ngộ?

Danh từ “Phật-đà” (Buddha) đã được biết và sử dụng trước khi Đức Phật lịch sử xuất hiện tại Ấn Độ. Danh từ này có nghĩa là “giác ngộ”, và các đạo sĩ thời đó thường bàn luận về câu hỏi “Thế nào là một vị Phật? Ai là người giác ngộ?” Một lần nọ, […]