Mọi sinh linh đều đi theo nghiệp

Mọi sinh linh đều đi theo kamma (nghiệp) của chúng? Kamma là gì? Con người quá cả tin. Nếu bạn làm điều xấu, người ta bảo rằng Yama, Diêm Vương, sẽ ghi hết vào sổ. Khi bạn xuống cõi âm thì Diêm Vương lấy sổ ra và tra cứu về bạn. Tất cả các bạn đều sợ Diêm Vương sau khi chết nhưng các bạn không thấy Diêm Vương trong tâm mình. Nếu bạn làm việc xấu, thậm chí nếu bạn trốn đi và tự làm một mình chăng nữa, vị Diêm Vương này cũng ghi hết vào sổ. Trong số những người ngồi đây và ngồi đó chắc hẳn có nhiều người đã bí mật làm những điều xấu, không cho ai khác thấy. Nhưng tự bạn thấy, đúng không? Vị Diêm Vương này thấy hết. Bạn có thể thấy không? Tất cả các bạn hãy nghĩ một lát xem nào. Diêm Vương đã ghi hết rồi, phải không? Bạn không có cách nào trốn chạy được. Dù bạn làm việc đó một mình hay cùng một nhóm, trên đồng ruộng hay bất cứ nơi đâu…

Mọi sinh linh đều đi theo nghiệp

Có ai ở đây từng ăn trộm gì đó chưa? Chắc có một vài người trong số chúng ta đã từng là kẻ trộm. Thậm chí nếu bạn không trộm đồ người khác thì bạn vẫn có thể trộm đồ của chính bạn. Tự tôi cũng có xu hướng ấy, đó là lý do tại sao tôi cho là vài người trong số các bạn cũng như vậy. Có thể bạn đã bí mật làm điều xấu trong dĩ vãng, không để ai khác biết về nó. Nhưng ngay cả nếu như bạn không kể cho ai khác nghe về nó, bạn vẫn phải biết về nó. Đó là vị Diêm Vương đang canh chừng bạn và ghi lại hết. Bạn đi đâu chăng nữa thì ông ấy cũng sẽ ghi hết vào sổ của mình. Ta biết ý định của mình. Khi bạn làm việc xấu thì cái xấu ở đó, nếu bạn làm việc tốt thì điều tốt ở đó. Bạn không thể giấu đi đâu được. Thậm chí nếu những người khác không thấy bạn, bạn cũng phải tự thấy. Thậm chí nếu bạn chui xuống một hố sâu bạn sẽ vẫn thấy chính mình. Thậm chí nếu bạn chui xuống một hố sâu bạn vẫn thấy chính mình ở đó. Không có cách nào mà bạn làm việc xấu rồi thoát được đâu. Cũng như vậy, sao mà bạn lại không thấy được sự thuần khiết của mình? Bạn thấy hết – sự yên ổn, sự bối rối, sự giải phóng hoặc sự bó buộc – ta tự thấy hết mọi điều này.

Ajahn Chah

Nguồn: Valerie Vo