Không thể khạc nhổ làm bẩn bầu trời (Tránh nói thô lỗ)

Một hôm, có người đàn ông nóng tính, giận dữ tới gặp Đức Phật. Người ấy dùng những từ thô lỗ để lăng mạ Đức Phật. Đức Phật kiên nhẫn và im lặng lắng nghe ông ta, không nói gì trong khi người đó nói.

Người đàn ông giận dữ cuối cùng ngưng không nói nữa. Chỉ đến lúc đó, Đức Phật mới hỏi ông ta, "Nếu một người nào muốn cho ông thứ gì đó, nhưng ông không muốn nhận, vậy món quà đó thuộc về ai?"

"Tất nhiên món quà sẽ thuộc về người thoạt tiên muốn đem cho nó," người ấy trả lời.

Đức Phật nói: "Tương tự như thế với sự lăng mạ của ông. Ta không muốn nhận nó, vì vậy nó vẫn thuộc về ông. Ông sẽ phải giữ món quà là những lời nói xỉ vả và thô lỗ đó cho chính ông. Và tôi sợ rằng cuối cùng ông sẽ đau khổ vì nó, vì một người xấu nhục mạ một người tốt chỉ có thể gây đau khổ cho chính mình. Việc này giống như một người muốn làm bẩn bầu trời bằng cách ngửa mặt lên khạc nhổ vào nó. Sự khạc nhổ của ông ta sẽ không bao giờ làm bẩn bầu trời, nó sẽ chỉ rơi lại vào chính mặt ông ta và làm mặt ông ta bị bẩn thôi."

Nguồn: Sư cô Hương Thiền