Sách Phật Giáo

Chánh kiến (Samma - Ditthi)

Trước khi thực hành thiền chánh niệm, chúng ta phải hiểu chánh kiến là gì. Đức Phật đã nhấn mạnh tầm quan trọng rất lớn của chánh kiến; Ngài đã đặt chánh kiến lên vị trí đầu tiên trong Bát Chánh Đạo để dẫn hướng và giúp cho bảy yếu tố còn lại dễ hiểu […]

Chánh niệm

Chánh niệm là có trí nhớ ghi nhận các hiện tượng danh sắc hay thân tâm sanh khởi nổi bật qua sáu cửa giác quan ngay trong khoảnh khắc hiện tại. Đặc tính của chánh niệm là chìm sâu vào đề mục chứ không hời hợt, bềnh bồng trên bề mặt. Công năng của chánh […]

Bố con thảo luận về chánh ngữ

Con: Bố ơi, mình nên nói thế nào hả bố? Nói như thế nào để được mọi người khen ngợi và bản thân mình cũng cảm thấy vui vẻ? Phật có dạy về điều này ko bố? Bố: Có, Phật có dạy con ạ. Phật nói rằng mình nên nói những lời làm cho mọi […]

Bát chánh đạo là pháp thừa

Này Ananda, Con Đường Tám Chánh nầy là đồng nghĩa với cỗ xe tối thượng, là cỗ xe Pháp, là sự chiến thắng vô thượng trong mọi chiến trận nhiếp phục tham, sân, si. (Kinh Tương Ưng, V-4) Định nghĩa về tám chi phần Này các vị tỳ kheo, thế nào là Chánh Tri Kiến […]