Sách Phật Giáo

Niệm giới (Sīlānussati)

Sự tùy niệm có cảm hứng từ nơi các đức tính của giới thanh tịnh, gọi là niệm giới. Niệm giới hạnh của chính mình đã thọ trì có trạng thái tốt đẹp như thế nào, đó gọi là niệm giới. Hành giả cư sĩ thì niệm giới cư sĩ. Hành giả cần hiểu rõ […]

Ăn chay và sát sanh

Trong 5 giới (Pañcasīla) dành cho người tại gia, điều học thứ nhất là: "Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh." Xin lưu ý rằng, điều học này không dạy rằng phải "tránh xa sự ăn thịt cá". Liên quan đến đề tài này, vào thời đức Phật, […]

Bố con thảo luận về chánh ngữ

Con: Bố ơi, mình nên nói thế nào hả bố? Nói như thế nào để được mọi người khen ngợi và bản thân mình cũng cảm thấy vui vẻ? Phật có dạy về điều này ko bố? Bố: Có, Phật có dạy con ạ. Phật nói rằng mình nên nói những lời làm cho mọi […]

Truyền thống an cư mùa mưa của Phật Giáo Nam Truyền

Sau ngày rằm tháng Sáu âm lịch, chư Tăng các nước Phật giáo Nam truyền như Tích Lan, Thái Lan, Miến Điện, Campuchia, Lào và Việt Nam bắt đầu thực hành an cư mùa mưa trong thời gian từ 16-6 âm lịch cho đến 15-9 âm lịch. Còn chư Tăng Ni Phật giáo Bắc truyền […]