Về loài người ở Nam Thiện Bộ Châu

Nam Thiện Bộ Châu, còn gọi là Diêm Phù đề! Là cõi người của chúng ta đang ở hiện nay.

Châu Nam Thiện nằm về phía nam của dãy núi Tu-di, hướng núi ngọc bích chiếu vào. Cho nên bầu trời, mặt biển, cây lá của cõi Nam Thiện Bộ Châu đều có màu xanh ngọc bích.

Loài người ở Châu Nam Thiện có tuổi thọ rất cao, nếu ăn ở hiền lành, biết giữ trọn 5 giới cấm, thì tuổi thọ sẽ sống lên đến một A-tăng-kỳ mới chết. Nhưng có lúc con người quá hung dữ, độc ác, giết hại lẫn nhau. Kẻ làm chuyện bất lương thì được ca ngợi, người tu thiện thì bị chê cười, con cháu dám giết chết cha mẹ, 5 giới không còn ai gìn giữ nữa. Thì lúc đó con người sẽ bị giảm tuổi thọ xuống lần lần… cho đến thời kỳ trung bình được hơn 100 tuổi thọ, 80 tuổi, 50 tuổi và cuối cùng chỉ còn có 10 tuổi là chết.

Trai gái lúc đó thân hình rất thô xấu, thấp lùn, mặt mũi dữ tợn, tâm tánh quá hung ác, gặp là muốn tàn sát lẫn nhau…

  • Nam Thiện Bộ Châu, là bao gồm như: Châu Á, Châu Âu, Châu Phi, Châu Úc…
  • Nam Thiện Bộ Châu còn nằm gần với 3 Châu của loài người khác là: Tây Ngưu Xa châu, Bắc Cưu Lưu Châu và Đông Thắng Thần Châu.
  • Tất cả 4 Châu này đều nằm trên biển, bên dãy của Tu-di sơn.
  • Loài người của 3 Châu kia có cuộc sống rất sung sướng, không phải làm việc vất vả, ai ai cũng giữ gìn 5 giới…
  • Còn cõi người ở Châu Nam Thiện thì cực khổ, phải làm nông nghiệp vất vả tay chân mới đủ miếng ăn.
  • Vật thực của 3 Châu kia thì trong sạch thuần khiết. Nên con người rất xinh đẹp, cao to và tuổi thọ ổn định.
  • Còn vật thực ở Châu Nam Thiện thì lại thô, nhớt nhúa, không thuần khiết. Nên thân thể con người dễ sanh ra nhiều bệnh khổ và hay chết yểu.
  • Người ở cõi Nam Thiện Bộ Châu tánh tình rất si mê, cố chấp và hung ác. Nhưng lại cũng có người rất thánh thiện, thông minh, biết tu tinh tấn để trở thành một bậc Thánh siêu thế. Và dám hy sinh cả thân mạng hoặc tài sản để giúp đỡ, che chở cho nhau…
  • Trái đất của Châu Nam Thiện có hình dáng tròn như quả trứng gà. Nên khuông mặt của con người chúng ta có hình tròn dài như quả trứng gà vậy.
  • Mặt đất của Nam Bộ Châu không được bằng thẳng, cao thấp, gồ ghề và có nhiều thiên tai, nhiều thú dữ, côn trùng độc hại, gây ra bệnh dịch cho con người… còn mặt đất của 3 Châu kia thì lại bằng thẳng tốt đẹp, khí hậu luôn luôn ôn hòa, không có thú dữ và con người ở nơi đây không bao giờ bị bệnh khổ…v…v…

(Xin xem cuốn Chánh Giác Tông, cuốn Chúng Sanh & Sanh Thú sẽ hiểu rõ ràng hơn).

Nguồn: Sư Minh Kim