Sách Phật Giáo

Về loài người ở Nam Thiện Bộ Châu

Nam Thiện Bộ Châu, còn gọi là Diêm Phù đề! Là cõi người của chúng ta đang ở hiện nay. Châu Nam Thiện nằm về phía nam của dãy núi Tu-di, hướng núi ngọc bích chiếu vào. Cho nên bầu trời, mặt biển, cây lá của cõi Nam Thiện Bộ Châu đều có màu xanh […]