Sách Phật Giáo

Người có trí tuệ bố thí như thế nào?

Ai cũng có thể bố thí - cho đi, nhưng không phải ai cũng hiểu ý nghĩa hành động đó với chính mình. Coi cho đi như một hành động để giúp người khác, chỉ là góc nhìn chưa đầy đủ, đằng sau sự cho đi nên là sự từ bỏ dính mắc của chính […]

Trưởng giả Cấp Cô Độc đuổi nữ thần ra khỏi nhà vì khuyên ông từ bỏ hạnh bố thí

Thuở ấy, Trưởng giả Cấp Cô Ðộc đã chi hết năm trăm bốn mươi triệu của cải cho Tăng đoàn của Phật tại tinh xá Kỳ Viên, một ngày ba lần đến hầu hạ Thế Tôn. Không bao giờ ông đến tinh xá tay không. Sáng sớm, ông thường đem cháo. Sau giờ thọ thực, […]