Thánh Nữ Yasodharā

Thánh Nữ Yasodharā

Câu nói nổi tiếng Thánh Nữ Yasodharā trước giờ phút cuối cùng viên tịch : "Bạch Thế Tôn, con giữ gìn giới hạnh, lánh xa ác hạnh, con hy sinh ngay cả mạng sống, mục đích cũng chỉ vì tâm nguyện của Ngài".

Ngày cuối cùng Thánh Ni Bhaddakaccānā (Thánh Nữ Yasodharā (hoàng hậu Da du đà la) đến Đức Phật và tác bạch bà sẽ viên tịch.

Khi được 78 tuổi, nhận thấy tuổi thọ củamình sắp mãn, bà Bhaddakaccānā đưa Thắng trí quán xét thấy được rằng: “Đức vua Suddhodana, Di mẫu Gotamī, Nanda, Rāhula cùng hai vị Thượng thủ Thinh văn đều viên tịch trong thời Đức Thế Tôn còn hiện tiền, ngay cả chính ta cũng viên tịch trong thời Đức Thế Tôn còn tại thế”.

Đưa trí quán xét về tuổi thọ của mình, bà thấy rằng: "Hôm nay là ngày ta viên tịch, thật không hợp lẽ khi ta viên tịch đạt an ổn vĩnh hằng mà không đến đảnh lễ Đức Thế Tôn lần cuối cùng trong dòng sinh tử luân hồi dài thăm thẳm này".

Vị Thánh nữ có đại thần lực, đại thắng trí tay cầm lấy y bát rời khỏi Ni viện đến sườn núi gần thành Rājagaha (Vương Xá) đảnh lễ Đức Phật.

Kính bạch Đấng Đại hiền trí, nay con đã 78 tuổi rồi đã đi đến tận cùng của tuổi thọ. Vào đêm nay con sẽ viên tịch chứng đạt Vô dư NípBàn.

Kính bạch Đấng Đại hiền trí, đây là lần cuối cùng con được đảnh lễ dưới bàn chân có bánh xe ngàn căm xinh đẹp của Ngài.

Kính bạch Đấng Đại hùng, trong vòng luân hồi thăm thẳm, nếu con vô tình hay cố ý phạm lỗi với Ngài, xin Ngài từ bi cho con được sám hối những lỗi lầm ấy, xin Ngài hãy tha thứ những lỗi lầm ấy cho con.

Nghe lời tác bạch của bà Bhaddakaccānā, Đức Thế Tôn đưa Phật trí quán xét rồi Ngài dạy rằng:

Này Bhaddakaccānā, nàng là bậc có đại ân với Như Lai. Trong vòng sinh tử luân hồi, nàng đã hổ trợ tích cực cho Như Lai hoàn thiện công hạnh, giúp Như Lai thành đạt địa vị Vô thượng Chánh giác, thì còn nói chi đến những lỗi lầm nhỏ nhặt chứ.

Này Bhaddakaccānā, nay nàng muốn viên tịch thì Đấng Như Lai còn biết nóigì hơn nữa. Đây là lần cuối cùng Đấng Như Lai được nhìn thấy người nữ khó tìm trên thế gian này như nàng…

Này Bhaddakaccānā, nàng hãy nói lên công hạnh của nàng cho đại chúng thấu rõ đi…

Bạch Đức Thế Tôn, con là Yasodharā nữ đệ tử của Ngài. Con là vợ của Ngài khi Ngài còn sống tại gia, con được sinh ra trong dòng Hoàng tộc ThíchCa, là người xinh đẹp phục vụ cho Ngài và con đã chu toàn phận sự người vợ.

Bạch Thế Tôn, con giữ gìn giới hạnh, lánh xa ác hạnh, con hy sinh ngay cả mạng sống, mục đích cũng chỉ vì tâm nguyện của Ngài.

Bạch Đức Thế Tôn, con đã từ bỏ hàng triệu lần mạng sống, mục đích cũng chỉ vì tâm nguyện của Ngài………….

Bạch Đức Thế Tôn, không thể đếm được số lượng voi, ngựa, vàng ngọc, ruộng vườn, ngay cả tôi trai tớ gái mà con có được đã dứt bỏ để Ngài thực hiện tâm nguyện của Ngài.

Bạch Đức Thế Tôn, con đã trải qua vô số đau khổ trong vòng luân hồi với vô số hình thức, mục đích cũng chỉ vì tâm ngyện của Ngài.

Bạch Đức Thế Tôn, ngay trong hiện tại, ba Minh con đạt được, thành tựu sáu Thắng trí cùng bốn Tuệ phân tích. Quá khứ đã cạn, hiện tại đã cạn , tương lai đã cạn.

Bạch Thế Tôn con xin đảnh lễ Ngài lần sau cùng để rồi viên tịch trong đêm nay.

Đại chúng được nghe công hạnh của bà, xúc động lặng yên với niềm thán phục vô biên.

Thánh nữ ni Alahán Bhaddakaccānā đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi cùng 18 ngàn nữ Thánh trở về Tự viên.

Đêm ấy bà và 18 ngàn vị thánh nữ Alahán cùng viên tịch; trái đất chịu đựng không nỗi phải rùng mình chuyển động.

Trước đó , Đức Thế Tôn ban cho bà địa vị:

"Đại thắng trí (mahā abhiññāṇa) trong hàng Tỳkhưu ni".

Etadaggaṃ, bhikkhave, mama sāvikānaṃ bhikkhunīnaṃ

mahābhiññappattānaṃ yadidaṃ bhaddakaccānā.

"Này các Tỳkhưu, trong hàng Tỳkhư ni đệ tử Như Lai, đạt đại thắng trí là Bhaddakaccānā"

Trong thời Đức Phật Gotama chỉ có bốn vị đạt đại thắng trí là có túc mạng thông nhớ được 1 Atăngkỳ và 100 ngàn kiếp trái đất; ba vị kia là: Trưởng lão Sāriputta, Trưởng lão Moggallāna và Trưởng lão Bakkula

Apadāna (Ký sự)

Nguồn: Thực Hành Vipassana x Thực Hành TỨ NIỆM XỨ