Trái Tim Mặt Trời

Thích Nhất Hạnh
 1. Lời nói đầu của tác giả
 2. Chương 1: Nắng trên lá xanh
  1. Ly nước táo của bé Thủy
  2. Dòng sông tâm tưởng
  3. Nắng và lá cây xanh
  4. Bóng tối thành ánh sáng
  5. Một bài thơ cho bạn cài nút áo
  6. Ba giờ đồng hồ cho một ấm trà
  7. Thì giờ để tắm một đức Phật sơ sinh
  8. Nuôi dưỡng chánh niệm trong những lúc làm việc
  9. Nụ cười đáng giá ngàn vàng
  10. Thở cùng một nhịp
  11. Bài thơ và cây tía tô
  12. Tạo lập một quê hương
  13. Hát ca trong chánh niệm
  14. Từ mê sang tỉnh
  15. Niệm, Định và Huệ
  16. Bung một nồi ngô
  17. Khán một thoại đầu
  18. Chánh niệm vừa là nhân vừa là quả
  19. Suy tư về cái không thể suy tư
  20. Hạt muối đi vào lòng biển mặn
 3. Chương 2: Ðiệu múa của loài ong
  1. Ðừng giao phó thân mạng cho kẻ khác
  2. Người bị cảm chưa được tắm nước lạnh
  3. Hãy chăm bón cây lựu trướcsân nhà
  4. Ðừng trở thành một thuộc địa
  5. Ðối tượng nhận thức không thể tách rời khỏi chủ thể nhận thức
  6. Buông bỏ ý niệm trong và ngoài
  7. Thực tại không chịu đựng được khuôn khổ
  8. Tuệ là công trình của quán chiếu không phải của suy tư
  9. Ðiệu múa của loài ong
  10. Kiến thức là chướng ngại của tuệ giác
  11. Không nói nên lời
  12. Ai biết
  13. Biết trong trời xanh
  14. Trong gió có cái biết
  15. Ðộng tác là bản thân của chủ thể động tác
  16. Objets inanimés, avez vous donc une ame?
  17. Tác dụng muôn mặt của cái biết
  18. Bạn hãy ra ngồi gần một cây chanh
 4. Chương 3: Nhỏ không trong mà lớn cũng không ngoài
  1. Tâm cảnh nhất như
  2. Nhỏ không trong mà lớn cũng không ngoài
  3. Mặt trời là trái tim
  4. Tương tức và tương nhập
  5. Mở mắt trong định
  6. Thấy nghĩa là thương
  7. Những điều trông thấy mà đau đớn lòng
  8. Ðại bi tâm là bản chất của hòa giải
  9. Ðại bi tâm không có chỗ đứng
  10. Bất diệt trong sinh diệt
  11. Quá khứ, hiện tại và tương lai trên đầu một sợi tóc
  12. Thuyết tương đối giúp ta đi vào thế giới tương tức tương nhập
  13. Chiếc bè để qua sông
  14. Khả năng rũ bỏ và khả năng phát minh
 5. Chương 4: Rách tung lưới sinh tử
  1. Tâm thức tạo nên tướng trạng của thực tại
  2. Người quan sát và người tham dự
  3. Núi vẫn là núi sông vẫn là sông
  4. Không có cũng không không
  5. Hoa Ưu-bát-la còn đang nở
  6. Như lai không tới cũng không đi
  7. Lưới sinh tử có thể rách tung
  8. Chiếc lá đưa thẳng vào thực tại vô niệm
  9. Tâm vô ngại và cảnh vô ngại
  10. Tấm gương lớn tròn đầy
  11. Mạt na và liễu biệt cảnh
  12. Nhìn thực tại bằng con mắt tuệ
  13. A-lại-gia là một hay là nhiều
  14. Quán chiếu pháp thân
  15. Từ y tha khởi đi vào viên thành thật
  16. Từ sự đến lý, lý sự viên thông
 6. Chương 5: Con hãy nhìn bàn tay con
  1. Chánh niệm cho ta niềm vui trong sáng
  2. Tạo điều kiện cho nếp sống chánh niệm
  3. Người yêu ơi, em là ai?
  4. Tiêu chuẩn định hướng
  5. Lá tình thư
  6. Muốn an lạc thì tự khắc được an lạc
  7. Quả theo liền với nhân
  8. Tất cả tùy thuộc vào hạnh phúc của bạn
  9. Bồ tát lấy con mắt từ bi để nhìn mọi loài
  10. Conhãy nhìn bàn taycon
  11. Tại sao cô khóc?
  12. Tất cả nằm ở trong một cái biết
 7. Chú thích