Tỉnh thức là như thế nào?

Tỉnh thức

Khi thiền, đừng đưa tâm của mình ra ngoài. Đừng bó buộc vào bất cứ hiểu biết nào hết.

Bất cứ hiểu biết nào ta có được nhờ sách vở hay từ thầy dạy, đừng có mang nó vào để làm rối thêm mọi thứ. Cắt bỏ hết tất cả các vướng bận, và khi thiền, hãy để toàn bộ những hiểu biết của mình đến từ những gì đang diễn ra ở tâm trí.

Khi cái tâm tĩnh lặng, ta sẽ tự mình biết được. Nhưng ta phải tiếp tục thiền cho thật nhiều. Khi thời điểm đến cho mọi thứ phát triển, chúng sẽ tự đến. Bất kể điều gì ta biết, hãy để chúng đến từ chính tâm ta.

Những hiểu biết đến từ một cái tâm tĩnh lặng là vô cùng vi tế và thâm sâu. Nên hãy để hiểu biết của mình đi ra từ cái tâm thanh bình và tĩnh lặng.

Hãy để cái tâm chỉ sinh khởi lên một đối tượng duy nhất. Đừng hướng nó ra ngoài. Hãy để cái tâm ở ngay với cái tâm. Hãy để cái tâm tự nó thiền định, hãy để nó là thứ mà liên tục tỉnh thức, tỉnh thức (Buddho).

Và rồi tỉnh thức thật sự sẽ hiện lên ở tâm ta. Khi đấy ta sẽ tự mình biết tỉnh thức là như thế nào. Tất cả chỉ có vậy, thật sự là không nhiều…"

Trích từ sách: Quà Ngài để lại
Phra Ajaan Dune Atulo

Nguồn: MAHASATI