Thiền đứng

Trong Kinh Niệm Xứ - Satipattaàna Sutta Đức Phật đã dạy rõ thiền không chỉ là ngồi thiền.

Thiền cần thực hành trong cả Đại oai nghi như đi, đứng, nằm, ngồi, cả Tiểu oai nghi như khi ngó tới ngó lui, khi co tay, khi duỗi tay, khi mang bát, mang y, khi ăn, uống, nhai, nếm, khi đại tiện, tiểu tiện …

Trong 4 đại oai nghi thì thiền đứng khó nhất, bởi khi đứng lâu cơ thể nghiêng ngả, dễ choáng váng, đứng rất lâu ở chỗ có đông người qua lại mà thiền thì còn khó hơn nữa.

Tại Sri Lanka, một vị sư thực hành thiền đứng, không lay động như một tượng đá, đều đặn mỗi ngày từ 3 giờ chiều đến 7 giờ tối tại một ngôi chùa cổ trong vùng Anuradhapura. Suốt mấy năm qua, xem hình ảnh ghi lại từ 2012 đến 2017 vẫn thấy sư đứng ở yên 1 nơi như thế.

Hãy cùng đọc bảng sư ghi để dưới chân

  • Không nhận tiền cúng dường vì tôi không sử dụng tiền
  • Cho phép chụp ảnh và quay phim
  • Xin đừng nói chuyện với tôi từ 3-7 giờ chiều

Những vật dụng dưới chân sư có lẽ là đồ dùng mọi người đã cúng dường, vô cùng đơn giản với lọ dầu gió, chiếc đèn pin… Quả là 1 vị chân tu cao quý, tinh tấn thực hành Chánh pháp.

Con xin được đảnh lễ Ngài.

Ngài không cần hô khẩu hiệu "Vì thế giới hòa bình…" mà chỉ cần tu tập Chánh Pháp trong khiêm tốn, ít ồn ào là đủ, nhưng gương sáng, hạnh lành đó đã làm cho bao trái tim kính phục và nhìn lại chính mình, buông dao đồ tể, quay đầu là bờ.

Binh Anson

Nguồn: Thư viện Phật Giáo Nguyên Thuỷ