Sách Phật Giáo

Mười bài học của thiền sư Dipa Ma

Hãy chọn lấy một cách luyện thiền và gắn bó với luyện tập đó Nếu bạn muốn tiến bộ trong hành thiền, hãy kiên định với một kỹ xảo nào đó. Đối với những người mới bước vào con đường siêu nhiên, Dipa Ma rất cứng rắn với cam kết theo đuổi một phong cách […]