Sách Phật Giáo

Trưởng giả Cấp Cô Độc đuổi nữ thần ra khỏi nhà vì khuyên ông từ bỏ hạnh bố thí

Thuở ấy, Trưởng giả Cấp Cô Ðộc đã chi hết năm trăm bốn mươi triệu của cải cho Tăng đoàn của Phật tại tinh xá Kỳ Viên, một ngày ba lần đến hầu hạ Thế Tôn. Không bao giờ ông đến tinh xá tay không. Sáng sớm, ông thường đem cháo. Sau giờ thọ thực, […]