Sách Phật Giáo

Trở thành tu sĩ có một sức hút kỳ lạ đối với tôi

Ngài Ajahn Passano lớn lên ở miền bắc Manitoba, Canada, cách biên giới Hoa Kỳ khoảng 600 dặm về phía bắc. Tôn giáo lúc ban đầu của Ngài là Anh giáo. Sau đó Ngài trở thành một con chiên của Thiên Chúa giáo. Ngài Ajahn Passano cho biết: "Gia đình tôi rất mộ đạo. Cha […]