Sách Phật Giáo

Hãy như đất

Nếu bạn quá nhạy cảm với những gì người khác nói hoặc luôn để cho mình cảm thấy bị tổn thương hay bị hiếp đáp, thì bạn hãy nhớ tới lời khuyên của Phật đối với người con trai Rahula - hãy giống như đất (kinh MN 62.13). Người ta tiểu và đại tiện lên […]