Chọn phương pháp thiền phù hợp

Sau đây là danh sách các vị Thiền sư đương đại và những gì các Ngài giảng dạy vẫn còn đang lưu truyền đến chúng ta ngày nay, các vị hiện nay không còn sống nhưng thế hệ đệ tử của các Ngài đã trưởng thành và chúng ta có thể theo học tại nhiều nơi, chủ yếu tại Miến, Điện, Thái Lan và Châu Âu. Cũng có nhiều dịp các Ngài sang Việt Nam dạy thiền.

Các bạn có thể tra cứu để tìm hiểu những tư tưởng, phương pháp hành của mỗi vị, hy vọng quý vị tìm được vị Thầy tâm linh của mình:

 1. Thiền sư Ajahn Chah: Người ta có thể theo dõi hơi thở cho đến khi nào tâm tĩnh lặng, và sau đó tiếp tục thực hành bằng cách quan sát tiến trình thân tâm. Sống đơn giản, hãy để tự nhiên, và hãy theo dõi tâm là cơ bản cho sự thực hành.
 2. Thiền sư Mahasi Sayadaw: Chú niệm để biết được thân tâm thay đổi từng sát-na.
 3. Thiền sư Sunlun Sayadaw: Ðặc biệt nhấn mạnh vào sự tinh tấn tích cực, tập trung trực tiếp vào cảm thọ (đặc biệt thọ khổ).
 4. Thiền sư Ajahn Buddhadasa: Phương pháp thiền tự nhiên - được thực hiện qua những hoạt động hàng ngày.
 5. Nữ Thiền sư Ajahn Naeb: Nhìn vào nhân quả của đau khổ trong công việc và đời sống hàng ngày.
 6. Thiền sư AjahnMaha Boowa: Sử dụng tuệ giác trong việc tu tập và quán chiếu thân tâm, để bổ sung trong việc phát huy sự tập trung (thiền định) và vắng lặng. Và rồi sự tập trung này sẽ dẫn đến tuệ giác sâu sắc hơn.
 7. Thiền sư Taungpulu Sayadaw: Chánh niệm dựa trên 32 thể trược.
 8. Thiền sư Mohnyin Sayadaw: Đầu tiên phải nghiên cứu Vi diệu pháp, sau đó áp dụng để tu tập.
 9. Thiền sư Mogok Sayadaw: Ðầu tiên, ngài Mogok nhấn mạnh sự quan trọng về sự hiểu biết Phật pháp trước khi tu tập thiền thật sự. Ngài giải thích chu kỳ định luật nhân duyên, cho thấy chúng qua nhân quả nhƣ thế nào, ái dục và ham muốn giữ chặt chúng ta trong vòng sanh tử và phiền não. Sau đó hành giả phát huy thiền dựa trên sự hiểu biết ban đầu này.
 10. Cư sỹ Thiền sư U Ba Khin: Quan sát sự cảm thọ để hành giả phát huy một sự nhận thức xa hơn về đặc tính vô thường.
 11. Thiền sư Ajahn Dhammadaro: Nhờ chánh niệm liên tục về sự thay đổi của cảm thọ, nên chúng ta có thể thấy được tất cả sự cảm nhận của mình sanh diệt từng sát-na.
 12. Thiền sư Ajahn Jumnien: Không dạy chỉ một loại thiền mà nhiều loại, chọn lựa loại thích hợp cho mỗi đệ tử.

Biên soạn: Sư cô Hương Thiền
Soạn theo cuốn: "Những vị thiền sư đương thời" (Living Buddhist Masters, Jack. Kornfield).

Nguồn: Nhóm Thiền Giữa Đời Thường - Phật Giáo Nguyên Thuỷ